Finnskogen

De kom fra uår og nød og fant nytt håp i de dype Glåmdalsskogene. Särgelamp, Lebiko og Balagombo ligger ikke i Finland, men på Finnskogen i Glåmdal.
Finnene slo seg ned i våre skoger på 1600-tallet, de bygde sine røykstuer, badet i sine saunaer og drev sitt urgamle svedjebruk – rug sådd i asken fra brent gran.

De gamle finnene skulle være trollkyndige. Blant tusen sjøer og århundregamle finnetorp kjenner du fortsatt den trolske stemningen. Du snur deg ekstra brått når en kvist knekker, og kan godt forstå at Finnskogen selv i dag er kjent for sine værprofeter. Det er en magi som omfavner skogen.

Rugfinnenes etterkommere er moderne nordmenn, men de er stolte av sine røtter.
Finnskogen har eget museum, sin faste, årlige Finnskog-utstilling, og mange restaurerte finnegårder. Hver sommer oppstår Republikken Finnskogen, en ukelang begivenhet med stort innslag av besøkende finner.

Innebehør en reisetid på 30 – 40 min. fra hyttene/jakt-terreng som du får tilgang til.
-Dæsbekken, villmarksaktiviteter/kanoutleie
-Kafè Finnskogen
-Norsk Trafikk Senter
-Gravberget gård
-Gravberget kirke
-Glomdals- og skogbruksmuseet
-Ridesenter
-Norsk Elgsenter