Småviltjakt

Det er 3 terreng på hhv. 14000da, 7500da og 8000da tilgjengelig for småviltjakt på ukesbasis eller åremål. Vi har gode terreng for skogsfugl, bever og rådyr. Terrengene er en blanding av furu og granskog med små myrområder innimellom. Skogsbildet kan variere mellom svært åpne furubestand og tett ungskog og granskog.

Skogsfugl

Det har vært bra med skogsfugl i alle terrengene de siste årene. Vi har prøvd å holde rovdyrbestanden nede ved aktiv bekjempelse av mår, mink og røyskatt.

Det er satt en begrensning på maksimalt respektive 4 gevær og 2 geværer samtidig på fuglejakt i de minste terrengene. Vi har også en begrensning på slipp av 1 jakthund om gangen.

Pris på skogsfugljakt varierer fra størrelse på terreng og standard på hytter. I perioden 5.10 – 31.10 vil småviltjakt og elgjakt foregå parallelt.

Beverjakt

Det er fortsatt mulig å oppleve noen spennende dager med beverjakt på Åsnes Finnskog. Jakt er ledig på et større område i Flisa elv med tilstøtende bekker. Det er observert bra med bever i området over mange år.

Jakta leies fortrinnsvis ut på ukebasis med overnatting i skogshusvær i skogområdet.

Ta kontakt og opplev noen spennende dager på Finnskogen med jakt og flott natur.

Vi kan tilby eksklusiv jakt på bever i Kynnavassdraget. Vi anbefaler 2-3 jegere/periode. Vassdraget har en god stamme av bever, og er lett tilgjengelig. En tidlig morgen- eller ettermiddagsjakt på bever i Kynnavassdraget er en naturopplevelse som er vært å oppleve.

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon

Rådyrjakt

Et av terrengene har et stort åkerområde hvor det er gode muligheter for å få kontakt med rådyr. Ellers er det rene skogsterreng og rådyrjakt er en krevende jaktform. Vi har opplevd at bestanden har tatt seg opp de siste årene. Rådyrene våre er av den store sorten som må overleve en tøff vinter på Finnskogen, så vi har kraftige 6 taggere som går på terrengene. Rådyrjakt selges fritt eller sammen med hytte. Ta kontakt for mer informasjon.
Pris rådyrkort: Kr.700,-/bukk, kr.500,- annet dyr.