Småviljakt, Juvberget

Juvberget ligger mellom Flisa elv og den svenske riksgrensen i Åsnes Finnskog.
Området er typisk for Finnskogen, med innslag av vekslende furu og granskog, som omkranser vakre myrområder og tjern.
Jaktterrengene er på ca. 35 000 da, og leies ut på åremål med hytte. Vi disponerer 5 hytter, med god standard og som alle ligger i terrenget.
Terrenget leies ut i perioden 10/9-23/12, med unntak de 2 første ukene i elgjakta som starter den 5/10. Hyttene disponeres hele året. Terrenget er åpent for trening av hunder i fra den 21. august.

 • Hytte  
 • Nedre Borgen     
 • Øvre Borgen     
 • Sekser-koia     
 • Oppistubråtan     
 • Reinvade
 • Standard
 • Bra standard   
 •  Høy standard     
 •  Skog-husvær     
 •  Skog-husvær   
 • Skog-husvær
 •  Pris/År     
 • Kr. 22 000,-     
 • Kr. 23 000,-     
 • Kr. 21 000,-     
 • Kr. 22 000,-     
 • Kr. 17 000,-
 •  Antall jegere   
 •  Maks 4 jegere     
 • Maks 4 jegere     
 • Maks 4 jegere     
 •  Maks 4 jegere     
 • Maks 2 jegere
 •  Merknader
 • Juvberget, 35 000 da
 • Opptatt
 • Juvberget, 35 000 da
 • Juvberget, 35 000 da
 • Kjennmokoia
 • Ledig/Utleid
 • Utleid
 •   
 • Ledig
 • Ledig
 • Reinvade

For oversikt over ledige perioder

Jaktkortene disponeres fritt av leietaker, det vil si at det kan gjerne være flere som deler utgiftene, men aldri flere jegere samtidig enn det som er beskrevet.
Det kan avtales om spesielle ønsker, pris på forespørsel.
Rådyr- og beverjakt kan avtales.

Reinvadet skogshusvær ligger idyllisk til ved Flisa elv i Juvberget på Åsnes Finnskog. Her er det mulighet til både småviltjakt og fiske. Leies ut på åremål.Passer til to jegere.

Øvre Borgen ligger plassert ved skogsbilvei i Juvberget på Åsnes Finnskog.Hytta ligger tett inntil grensa mot Sverige.
Leies ut på åremål med småviltjakt. Terrenget er på ca. 35000 da, så det er plass i massevis. Passer for 2-3 jegere eller en familie. Et attraktivt og spennende sted.