Rådyrjakt

Rådyrstammen på Finnskogen er i vekst etter en lengre periode med nedgang i stammen. Noe som skyldes en kombinasjon av harde vintrer og stort jakttrykk. En økende tetthet av gaupe, var også en medvirkende faktor.

Vi ser nå positive tendenser, og rådyrstammen på Finnskogen er igjen i vekst. Vi kan tilby bukkejakt fra 10/8, og ordinær jakt med hund fra 25/9.

Jegerne bor i skogshusvær/hytter i nærheten av terrenget. Maks 4 jegere.

Pris pr uke: kr 3 000, -/jeger inkl. hytte og troféavgift.
Ved 3-4 jegere: kr. 2 000, -/jeger/uke.

Prisene er inkludert 1 råbukk/jeger. Det kan avtales om felling av flere dyr.
Bukk kr. 700,-
Øvrige dyr kr. 500,-.

Vi kan tilrettelegge for spesielle ønsker, pris på forespørsel.