Skogsfugl

Det er fire terreng på hhv 35000 da, 14000 da , 7500 da og 6500 da. De to sistenevnte kan slås sammen til et terreng. De leies ut på åremål eller uke basis. Det er satt en begrensning på maksimalt respektive 4 og 2 geværer samtidig på fuglejakt i de minste terrengene.

Rapportene fra jakta 2007 viser at det var et veldig bra år med veldig mye fugl. Det ble også skutt mye av både orrfugl, storfugl og jerpe. Det ser veldig bra ut også for årets sesong. Det er sett mye fugl.

Årets sesong ser også ut til å bli veldig bra. Det er observert mye fugl på spillplassene. På en plass ble det observert 5 tiurer i spill. Store flokker med orrfugl har også blitt sett.

Terrengene er en blanding av furu og granskog med små myrområder innimellom. Skogsbildet kan variere mellom svært åpne furubestand og tett ungskog og granskog.